หากหน้านี้ไม่ Zoom ภาพสำหรับคุณ > Click! Try in flash version > Click!


Rare item!!  แจ็ค แบบขันน๊อตตัวผู้ 5.5X2.1mm ขนาดมาตรฐาน หัวสปริง ทนกระแสมากกว่า ทนกว่ากับงานเสียบเข้าออกบ่อยๆ Hi-end! จ Rare item!!  แจ็ค แบบขันน๊อตตัวผู้ 5.5X2.1mm ขนาดมาตรฐาน หัวสปริง ทนกระแสมากกว่า ทนกว่ากับงานเสียบเข้าออกบ่อยๆ Hi-end! จ Rare item!!  แจ็ค แบบขันน๊อตตัวผู้ 5.5X2.1mm ขนาดมาตรฐาน หัวสปริง ทนกระแสมากกว่า ทนกว่ากับงานเสียบเข้าออกบ่อยๆ Hi-end! จ Rare item!!  แจ็ค แบบขันน๊อตตัวผู้ 5.5X2.1mm ขนาดมาตรฐาน หัวสปริง ทนกระแสมากกว่า ทนกว่ากับงานเสียบเข้าออกบ่อยๆ Hi-end! จ Rare item!!  แจ็ค แบบขันน๊อตตัวผู้ 5.5X2.1mm ขนาดมาตรฐาน หัวสปริง ทนกระแสมากกว่า ทนกว่ากับงานเสียบเข้าออกบ่อยๆ Hi-end! จ Rare item!!  แจ็ค แบบขันน๊อตตัวผู้ 5.5X2.1mm ขนาดมาตรฐาน หัวสปริง ทนกระแสมากกว่า ทนกว่ากับงานเสียบเข้าออกบ่อยๆ Hi-end! จ